Tin mới nhất

Khóa tập huấn mùa hè Luật Nhân đạo Quốc tế

Trong ba ngày từ 10/6 – 12/6/2019, tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã phối hợp với trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Văn phòng Đại diện Ủy ban Chữ...

14/07/2019 Xem thêm >>
Subscribe to Khoa Hàng hải RSS